25/04/16  Tin của trường  528
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Đồng Khê.
Tiêu điểm